Zamówienia publiczne i gospodarka komunalna

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz wszystkie sprawy z zakresu zamówień publicznych.
Prowadzi: insp.Stanisław Błaszkiewicz
kontakt: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy.pdf -