BDK.6733.1.2019 - Wymiana stanowiska słupowego LSN, przewieszenie odcinka linii napowietrznej SN-15kV, budowa projektowanego stanowiska słupowego LSN, linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej oraz złącz kablowych.


BDK.6733.1.2019.jpg - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

BDK.6220.1.2019 - Budowa 3 budynków inwentarskich - kurników o obsadzie 39900 sztuk każdy (łącznie 478,80 DJP) w m.Jonne dz. nr 548/2


BDK.6220.1.2019.jpg -

BDK.6220.26.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 91200 sztuk każdy (łącznie 182400sztuk tj. 729,60 DJP) w m. Pietrzyk dz. nr 70


BDK.6220.26.2018.jpg -

BDK.6220.24.2018 - Budowa 2 chlewni każda dla 1000 sztuk tucznika - 280 DJP w m. Siemcichy dz. nr 379


BDK.6220.24.2018.jpg -

BDK.6220.22.2018 - Budowa 2 chlewni każda dla 1980 sztuk tucznika - 277,2 DJP każda w m. Felcyn dz. nr 207/1


BDK.6220.22.2018.jpg -

BDK.6220.21.2018 - Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 160000 sztuk tj. 640DJP) w systemie ściołowym w m. Swojęcin dz. nr 328/3,328/4 i 328/5


BDK.6220.21.2018.jpg -

BDK.6220.17.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 80000 sztuk tj. 320DJP) w systemie ściołowym w m.Swojęcin dz. nr 639/1


BDK.6220.17_1.2018.jpg -

BDK.6220.19.2018 - budowa 4 kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlerów kurzych każdy łącznie 160000 sztuk tj. 640 DJP w m. Swojęcin dz. nr 258


BDK.6220.19.2018.jpg -

BDK.6220.18.2018 - budowa chlewni dla 1995 sztuk tuczników w m. Jonne dz. nr 377/3


BDK.6220.18.2018.jpg -

BDK.6220.16.2018 - budowa 2 kurników o obsadzie 90000 sztuk brojlera - 360DJP na dz. nr 300 w m.Pietrzyk


BDK.6220.16.2018.jpg -

BDK.6220.38.2017.2018 - budowa 4 kurników o obsadzie 75.000 sztuk brojlerów kurzych każdy łącznie 300000 sztuk tj. 1200 DJP w m. Jonne dz. nr 538


BDK.6220.38.2017.2018__2_.jpg - zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny

BDK.6220.15.2018 - budowa 9 kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlerów kurzych każdy łącznie 360000 sztuk tj. 1440 DJP w m. Jonne dz. nr 260/2,261 i 262


BDK.6220.15.2018.jpg -

BDK.6220.14.2018 - Budowa chlewni o obsadzie 1500 sztuk tuczników tj. 210DJP na dz. nr 233 w m. Felcyn


BDK.6220.14.2018.jpg -

BDK.6220.13.2018 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 1960 oraz 1390 sztuk tuczników - łącznie 469,00 DJP na dz. nr 324/1 i 324/2 w m. Zimolza


BDK.6220.13.2018.jpg -

BDK.6220.12.2018 - Budowa chlewni dla 1600 sztuk tuczników w m.Pietrzyk dz. nr 21 (łaczna obsada po realizacji inwestycji wyniesie 1980 szt. tucznika tj.277,20DJP)


BDK.6220.12.2018.jpg - BDK.6220.12.2018.2019.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.11.2018 - Budowa 4 chlewni o obsadzie 1900 sztuk tuczników każda - łącznie 1064DJP na dz. nr 143/1 I 143/2 w m. Swojęcin


BDK.6220.11.2017.jpg -

BDK.6220.10.2018 - Budowa 3 chlewni o obsadzie 1950 sztuk tuczników każda - łącznie 819DJP na dz. nr 522 w m. Jonne


BDK.6220.10.20180001.jpg -

BDK.6620.6.2018 - Budowa chlewni o obsadzie 1500 sztuk (210 DJP) na dz. nr 214 w m. Felcyn


BDK.6220.6.2018.jpg - BDK.6220.6.2018_zakonczenie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6620.5.2018 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda (546 DJP) na dz. nr 603 w m. Lutocin


BDK.6220.5.2018.jpg -

BDK.6220.4.2018 - Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego 352DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łącznie 445,05DJP) m. Seroki dz. nr 178


BDK.6220.4.2018.jpg - BDK.6220.4.2018_zak_postepowania.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6733.3.2018 - budowa linii kablowej SN - 15kV dł.31m, stacji trensformatorowej, linii kablowej nn-0,4kV w m. Pietrzyk dz. nr 72, 146, 114/2


BDK.6733.3.2018.pdf - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

BDK.6220.3.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich o obsadzie 1960 sztuk tucznika każdy (548,80 DJP) w m. Mojnowo dz. nr 202/2, 203/1 i 203/2


BDK.6220.3.2018.jpg - BDK.6220.3.2018_zak_postepowania.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.2.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich tuczarni o obsadzie 3848 sztuk tucznika (538,72DJP) łącznie 808,08DJP w m. Pietrzyk dz. nr 295


BDK.6220.2.2018.jpg -

rok 2017


BDK.6220.50.2017.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 80000 sztuk w m. Jonne dz. nr 380 wraz z urządzeniami towarzyszącymi.


BDK.6220.50.2017.2018.jpg -

BDK.6220.49.2017.2018 - Budowa 2 chlewni o liczbie stanowisk do 1980 sztuk każda oraz 2 kurników o liczbie stanowisk do 39500 sztuk każdy wraz z infrastrukturą - łączna obsada 870,40 DJP w m. Chromakowo dz. nr 186


BDK.6220.49.2017.2018.jpg -

BDK.6220.48.2017.2018 - Budowa chlewni o obsadzie 1600 sztuk tuczników - łączna obsada 2200sztuk 308DJP - na dz. nr 192 w m. Seroki


BDK.6220.48.2017.2018.jpg - BDK.6220.48.2017.20180001.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania BDK.6220.48.2017.2019.jpg - Zawiadomienie o ponownym przeprowadzeniu postępowania

BDK.6220.36.2017 - Rozbudowa budynku inwentarsko-garazowego o chlewnię dla 115 sztuk tuczników (16,10DJP) na rusztach; budowa budynku inwentarsko-składowego dla 13 sztuk bydła młodego (10,40DJP)na rusztach na dz.nr 190 w m. Swojęcin


BDK.6220.36.2017.jpg - BDK.6220.36.2017.2018.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.46.2017 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 80000 sztuk tj. 320DJP) w systemie ściołowym w m. Swojęcin dz. nr 267


BDK.6220.46.2017.jpg -

BDK.6220.47.2017 - Budowa chlewni dla 2000 sztuk tucznika w m. Mojnowo dz. nr 114/2. - Łączna obsada 2000 sztuk.- 280DJP


BDK.6220.47.2017.jpg - BDK.6220.47.2017.2018_ZAWIADOMIENIE.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.45.2017 - Budowa 3 chlewni każda dla 2000 sztuk tucznika - łącznie 840 DJP w m. Siemcichy dz. nr 418


BDK.6220.45.2017.jpg - BDK.6220.45.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.41.2017 - Budowa 2 chlewni każda dla 1950 sztuk tucznika - 546 DJP w m. Obręb dz. nr 38/2


BDK.6220.41.2017.jpg - BDK.6220.41.2017.2018_ZAWIADOMIENIE.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.40.2017 - Budowa chlewni dla 1620 sztuk tucznika w m. Swojęcin dz. nr 179/1 - 226,80 DJP


BDK.6220.40.2017.jpg - BDK.6220.40.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.20.2017 - Budowa chlewni o obsadzie 600 sztuk tuczników - na dz. nr 116/3 w m. Swojcin


BDK.6220.20.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania BDK.6220.20.2017_zawiadomienie.jpg -

BDK.6220.38.2017 - Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 75000 sztuk każdy (łącznie 300.000 sztuk tj. 1200DJP) w systemie ściołowym w m. Jonne dz. nr 538


BDK.6220.38.2017.jpg - BDK.6220.38.2017.2018_ZAWIADOMIENIE.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania BDK.6220.38.2017.2019_zawiadomienie0001.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.37.2017 - Budowa 2 budynków inwentarskich chlewni o obsadzie 2000 sztuk każdy (łącznie 4000 sztuk tj. 560DJP) w m. Obręb dz. nr 33


BDK.6220.37.2017.jpg - BDK.6220.37.2017.20180004.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi o obsadzie 1250 sztuk tuczników każda w m. Chromakowo dz. nr 293


BDK.6220.35.20170002.jpg - BDK.6220.35.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni o obsadzie 1000 sztuk tuczników (łączna obsada instalacji wyniesie 1900 sztuk tj. 266 DJP) na dz. nr 437 w m. Siemcichy


BDK.6220.34.20170001.jpg - BDK.6220.34.2017_zawiadomienie.jpg - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.33.2017 - Budowa 2 chlewni w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi o obsadzie 1950 sztuk tuczników 273DJP każda w m. Jonne dz. nr 527/4


BDK.6220.33.20170001.jpg - BDK.6220.33.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni dla 3500 sztuk tuczników w m. Seroki dz. nr 346/1, 347/4 i 347/5


BDK.6220.29.2017.jpg - BDK.6220.29.2017_zawiadomienie.jpg - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda (560 DJP) wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Boguszewiec dz. nr 256 i 257/1


BDK.6220.31.2017.jpg - BDK.6220.31.2017.2018_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 12 kurników oraz 2 odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna obsada 644510 sztuk - 2578,04 DJP na dz. 629,630,631,632 w m. Lutocin


BDK.6220.30.2017.jpg - BDK.6220.30.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni o obsadzie 990 sztuk każda (277,2 DJP) w m. Zimolza dz. nr 201


BDK.6220.28.2017.jpg - BDK.6220.28.2017.2018_zak_postepowania.jpg -

Budowa chlewni dla 1980 sztuk tuczników (277,2DJP) w m. Zimolza dz. nr 420


BDK.6220.26.2017.jpg -

BDK.6220.26.2017.2018 - Budowa chlewni dla 1980 sztuk tucznika - 277,2 DJP w m. Zimolza dz. nr 420


BDK.6220.26.2017.2018.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 900 sztuk tucznika każdy łącznie 252 DJP w systemie rusztowym w m. Swojęcin dz. nr 177.


BDK.6620.25.2017.jpg - BDK.6220.25.20170001.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 1500 sztuk tuczników - 210DJP w systemie chowu rusztowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. 313/2 w m. Mojnowo


BDK.6220.24.2017.jpg - BDK.6220.24.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Rozbudowa chlewni do obsady 1000 sztuk warchlaków i 1000 sztuk tuczników - łącznie 210DJP na dz. nr 256 i 257 w m. Mojnowo


BDK.6220.23.2017.jpg - BDK.6220.23.2017.2018_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

BDK.6220.22.2017 - Budowa chlewni wraz z obiektami towarzyszącymi dla 1960 sztuk tuczników w m. Mojnowo dz. nr 127


BDK.6220.22.2017.jpg - BDK.6220.22.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Rozbudowa chlewni do obsady 1990 sztuk w m. Chrapoń dz. nr 183/2


BDK.6220.21.2017.jpg - BDK.6220.21.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni o obsadzie 990 sztuk każda (277,2DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Lutocin dz.nr 639


BDK.6220.19.2017.jpg - BDK.6220.19.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Rozbudowa chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1000 sztuk tuczników do liczby stanowisk 1850 sztuk w m. Przeradz Wielki dz. nr 41


BDK.6220.18.2017.jpg - BDK.6220.18.2017__2_.jpg - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Rozbudowa chlewni do obsady 2000 sztuk w m. Swojęcin dz. nr 290/2 i 290/4


BDK.6620.16.2017.jpg -

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników (280DJP) w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi, po wybudowaniu łączna obsada w gospodarstwie wynosić będzie 400 DJP w m. Swojęcin dz. nr 254/6


BDK.6620.18.2016.2017_0001.jpg -

BDK.6220.12.2017 - Budowa 4 chlewni o obsadzie 1000 sztuk tuczników każda - łącznie 5606DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 586/1 w m. Lutocin


BDK.6620.12.2017.jpg - BDK.6220.12.2017.2018_ZAWIADOMIENIE.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa budynku inwentarskiego - chlewni dla 1450 sztuk tuczników (203DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi (2 silosy) w m. Mojnowo dz. nr 326 (łączna obsada po realizacji inwestycji wyniesie 406DJP)


BDK.6620.10.2017.jpg - BDK.6220.10.2017_zawiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników w m. Chrapoń wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 171/5 i 170/11


BDK.6220.15.2017.jpg - BDK.6220.15.2017.jpg - BDK.6220.15.2017zawiadominie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Chrapoń dz. nr 170/8


BDK.6220.14.2017.jpg - BDK.6220.14.2017.jpg - BDK.6220.14.2017zawiadominie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 1960 sztuk tuczników wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Swojęcin dz. nr 115


BDK.6220.11.2017.jpg - BDK.6220.11.2017_zwiadomienie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 1924 sztuk tuczników w m. Pietrzyk dz. nr 295


BDK.6220.9.2017.jpg - BDK.6220.9.2017_zakonczenie_postepowania0002.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 6 obiektów inwentarskich - kurników oraz odchowalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 629 i 630 w m.Lutocin


BDK.6220.8.2017.jpg - BDK.6220.8.2017_1_.jpg -

Budowa 3 chlewni o obsadzie do 1950 sztuk (273DJP) tuczników każdy na dz. nr 182/1.182/2,182/3,182/4 w m. Swojęcin


BDK.6620.19.2016.2017z.jpg - BDK.6620.19.2016.2017__2_.jpg - BDK.6220.19.2016.2017.jpg - odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Budowa 2 chlewni każda dla 1960 sztuk tuczników 548,80DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 54/1 w m. Mojnowo


BDK.6620.7.2017.jpg - BDK.6220.7.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 1450 sztuk tuczników w m. Pietrzyk dz. nr 114/1


BDK.6620.5.2017.jpg - BDK.6220.5.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 1000 sztuk tuczników w m. Lutocin dz. nr 607/1 - łączna obsada po zrealizowaniu inwestycji 420DJP


BDK.6620.4.2017.jpg -

Budowa chlewni dla 1995 sztuk tuczników w stystemie rusztowym (279,3DJP) na działce nr 377/3 w m. Jonne


BDK.6620.3.2017.jpg - BDK.6220.3.2017.jpg - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 kurników o obsadzie łącznej 60000 sztuk kur niosek na dz. nr 85 w m. Swojęcin. Łączna obsada wyniesie 240 DJP.


BDK.6620.2.2017.jpg - BDK.6220.2.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 2 kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlerów kurzych każdy na dz. nr 46 w m. Chromakowo


BDK.6620.1.2017.jpg - BDK.6220.1.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania