BDK.6220.12.2018 - Budowa chlewni dla 1600 sztuk tuczników w m.Pietrzyk dz. nr 21 (łaczna obsada po realizacji inwestycji wyniesie 1980 szt. tucznika tj.277,20DJP)


BDK.6220.12.2018.2019_obwieszczenie.jpg - odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.20.2018.2019 - zmiana systemu chowu w budynku inwentarskim do chowu świń o obsadzie 82,8DJP na dz. 171/1 i 171/3 w m. Chrapoń


BDK.6220.20.2018.2019_obwieszczenie.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.6.2018.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) w m. Felcyn dz. nr 214


BDK.6220.6.2018.2019_obwieszczenie.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.3.2018 - Budowa 2 budynków inwentarskich o obsadzie 1960 sztuk tucznika każdy (548,80 DJP) w m. Mojnowo dz. nr 202/2, 203/1 i 203/2


BDK.6220.3.2018_obwieszczenie.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.4.2018 - Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego 352DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łącznie 445,05DJP) m. Seroki dz. nr 178


BDK.6220.4.2018_wydanie.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.28.2017.2018 - budowa 2 chlewni dla 1980 sztuk tuczników w m. Zimolza dz. nr 201


BDK.6220.28.2017.20180002.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.26.2017.2018 - budowa chlewni dla 1980 sztuk tuczników w m. Zimolza dz. nr 420


BDK.6220.26.2017.20180001.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.37.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Obręb dz. nr 33


BDK.6220.37.2017.2018.jpg -

BDK.6220.40.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1620 sztuk tucznika (226,80DJP) w m. Swojęcin dz. nr 179/1


BDK.6220.40.2017.2018_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.7.2018 - obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory o obsadzie 94,75 DJP w m. Mojnowo dz. 264


BDK.6220.7.2018_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.36.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowę chlewni o obsadzie 115 sztuk tucznika oraz budynku inwentarsko składowego dla 13 sztuk bydła młodego w m. Swojęcin dz. nr 190


BDK.6220.36.2018.jpg -

BDK.6220.23.2017.2018 - Rozbudowa chlewni do 2000 sztuk (1000 sztuk tuczników i 1000 sztuk warchlaków) 210DJP dz. nr 256 i 257


BDK.6220.23.2017.2018.jpg -

BDK.6220.9.2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo na odcinku Przeradz Nowy - Przeradz Wielki


BDK.6220.9.2018.jpg -

BDK.6220.47.2017.2018 - Budowa chlewni dla 2000 sztuk tucznika w m. Mojnowo dz. nr 114/2. - Łączna obsada 2000 sztuk.- 280DJP


BDK.6220.47.2017.2018.jpg -

BDK.6220.17.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Swojęcin dz. nr 145


BDK.6220.17.2017.2018.jpg -

BDK.6220.45.2017.2018 - Budowa 3 chlewni każda dla 2000 sztuk tucznika - łącznie 840 DJP w m. Siemcichy dz. nr 418


BDK.6220.45.2017.2018.jpg -

BDK.6220.12.2017.2018 - budowa 4 chlewni dla 1000 sztuk tuczników każda w m. Lutocin dz. nr 586/1. Obsada łączna wyniesie 560 DJP


BDK.6220.12.2017.2018.jpg -

BDK.6220.20.2017.2018 - Budowa chlewni dla 600 sztuk tucznika w m. Swojęcin dz. nr 116/3


BDK.6220.20.2017.2018jpg.jpg -

BDK.6220.34.2017.2018 - budowa chlewni dla 1000 sztuk tuczników w m. Siemcichy dz. nr 437. Obsada łączna wyniesie 1900 sztuk tuczników


BDK.6220.34.2017.2018.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.41.2017.2018 - Budowa 2 chlewni każda dla 1950 sztuk tucznika - 546 DJP w m. Obręb dz. nr 38/2


BDK.6220.41.2017.2018.jpg -

BDK.6220.15.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Chrapoń dz. nr 171/5, 170/11 i 171/6


BDK.6220.15.2017.2018.jpg -

BDK.6220.14.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Chrapoń dz. nr 170/8, 171/6.


BDK.6220.14.2017.2018.jpg -

BDK.6220.30.2017.2018 - Budowa 12 obiektów inwentarskich - kurników oraz 2 odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączna obsada 644510 sztuk - 2578,04DJP na dz. nr 629,630,631,632 w m. Lutocin


BDK.6220.30.2017.2018.jpg - decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania

BDK.6220.38.2017.2018 - Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 75000 sztuk każdy (łącznie 300.000 sztuk tj. 1200DJP) w systemie ściołowym w m. Jonne dz. nr 538


BDK.6220.38.2017.2018.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań Obwieszczenie_SKO.jpg -

BDK.6220.24.2017.2018 - Budowa chlewni dla 1500 sztuk tucznika - 210 DJP w m. Mojnowo dz. nr 313/2


BDK.6220.24.2017.2018.jpg -

BDK.6220.10.2017.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1450 sztuk tucznika 203DJP, łączna obsada wyniesie 406DJP w m. Mojnowo dz. nr 326


BDK.6220.10.2017.2018.jpg -

BDK.6220.8.2018 - Budowa obory o obsadzie 49 sztuk bydła młodego i cieląt 23,95DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na dz. 357/1,357/2 i 358 w m.Siemcichy


BDK.6220.8.2018.jpg -

BDK.6220.33.2017.2018 - Budowa 2 chlewni każda dla 1950 sztuk tucznika - 546 DJP w m. Jonne dz. nr 527/4


BDK.6220.33.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.31.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Boguszewiec dz. nr 256 i 257/1


BDK.6220.31.2017.2018jpg.jpg -

BDK.6733.3.2018 - budowa linii kablowej SN - 15kV dł.31m, stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4kV w m. Pietrzyk dz. nr 72, 146, 114/2


BDK.6733.3.2018_obwieszczenie.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6733.2.2018 - budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w km 6+027 na dz. nr 110,127,207 w m.Swojęcin


BDK.6733.2.2018_obwieszczenie.jpg -

BDK.6733.3.2017.2018 - obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie transformatora, linii napowietrznej nn, słupów energetycznych, linii kablowej nn" dz. nr 112,113,124,125,148,149,150,151,349(349/2),4


BDK.6733.5.2017.2018.jpg -

BDK.6220.29.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa 2 chlewni o obsadzie łącznej 3500 sztuk tuczników - 490DJP w m. Seroki dz. nr 346/1,347/4 i 347/5


BDK.6220.29.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.44.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/14


BDK.6220.44.2017.2018.jpg -

BDK.6220.43.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/12


BDK.6220.43.2017.2018.jpg -

BDK.6220.42.2017.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę stacji magazynowo-redukcyjnej gazu płynnego w m. Jonne dz. nr 532/10


BDK.6220.42.2017.2018.jpg -

BDK.6220.35.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1250 sztuk tucznika (175DJP) w m. Chromakowo dz. nr 293


BDK.6220.35.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.19.2017 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 990 sztuk tuczników każda - łącznie 277,2 DJP na dz. nr 639 w m. Lutocin


BDK.6220.19.2017_obwieszczenie.jpg -

Budowa chlewni dla 1960 sztuk tuczników 274,40 DJP w m. Mojnowo dz. nr 127


BDK.6220.22.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.3.2017 - Budowa chlewni dla 1995 sztuk tuczników 279,3DJP w m. Jonne dz. 377/3 - decyzja odmowna


BDK.6220.3.2017odmowa.jpg -

BDK.6220.32.2016.2017 - Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40.000 sztuk kazdy łącznie 160.000 - 640DJP w systemie ściółkowym dz. nr 258 w m. Swojęcin


BDK.6220.32.2017.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.6.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1550 sztuk warchlaków (108,50 DJP) w m. Obręb dz. nr 198


BDK.6220.6.2017.jpg -

BDK.6220.21.2017 - Rozbudowa chlewni do 1990 sztuk tuczników w m. Chrapoń dz. nr 183/2


BDK.6220.21.2017.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.25.2017 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 900 sztuk każda - łącznie 252DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Swojęcin dz. nr 177


BDK.6220.25.2017.jpg -

BDK.6220.27.2016.2017 - Budowa 2 chlewni dla 1960 sztuk tucznika każda (548,80DJP) w m. Chromakowo dz. nr 700/2 i 700/4


BDK.6220.27.2016.2017.jpg -

BDK.6220.17.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda (560DJP) w m. Swojęcin dz. nr 145


BDK.6220.17.2017.jpg - Obwieszczenie_o_uchyleniu_decyzji_BDK.6220.17.2017.jpg - uchylenie decyzji przez SKO

BDK.6220.11.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1960 sztuk tucznika w m. Swojęcin dz. nr 115


BDK.6220.11.20170001.jpg -

BDK.6220.31.2016.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni w systemie rusztowym o obsadzie 1000 sztuk tucznika 140 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 128 - obsada po wybudowaniu chlewni wyniesie 1500 sztuk tj. 210


BDK.6220.31.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.32.2017 - Rozbudowa budynku obory o 31DJP bydła w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Chrapoń dz. nr 69


BDK.6220.32.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.9.2017 - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 1924 sztuk (tj. 269,36 DJP) w m. Pietrzyk dz. nr 295


BDK.6220.9.20170002.jpg - obwieszczenie o wydaniu decyzji

BDK.6220.7.2017 - Budowa 2 chlewni dla 1960 sztuk tucznika każda w m.Mojnowo dz. nr 54/1. - Łączna obsada 4000 sztuk.- 548,80DJP


BDK.6220.7.2017_obwieszczenie0001.jpg -

BDK.6220.5.2017 - Budowa chlewni w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi (4 silosy) o obsadzie 1450 sztuk tuczników 203DJP w m. Pietrzyk dz. nr 114/1


BDK.6220.5.2017_obwieszczenie.pdf - łączna obsada po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 2900 sztuk - 406DJP

BDK.6220.1.2017 - Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy (łącznie 80000 sztuk tj. 320DJP) w systemie ściołowym w m. Chromakowo dz. nr 46


BDK.6220.1.2017.pdf - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

BDK.6220.27.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla 40 sztuk krów w systemie ściołowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 460


BDK.6220.27.2017.pdf -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1000 sztuk tuczników do liczby stanowisk 1850 sztuk w m. Przeradz Wielki dz. nr 41


BDK.6220.18.2017_obwieszczenie.pdf -

Budowa 2 budynków inwentarskich do chowu i odchowu kur nieśnych o obsadzie łącznej 60000 sztuk 240DJP w systemie chowu klatkowego w m. Swojęcin dz. nr 85


BDK.6220.2.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6220.13.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obory dla bydła w systemie rusztowym o obsadzie 120 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi w m. Lutocin dz. nr 476/6


BDK.6220.13.2017_obwieszczenie.jpg -

BDK.6620.4.2017 -Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika w m. Lutocin dz. nr 607/1 - łączna obsada na dz. 607/1 i 607/2 wyniesie 420DJP


BDK.6220.4.2017.jpg -