Zawiadomienie o wyborze oferty kredytu


Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf -

Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych


Zawiad._o_wyborze_oferty_najkorz._na_przebudowe_drog.pdf -

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla


Zawiad._o_wyborze_oferty_najkorz._na_dostawe_wegla.pdf -

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego


Zawiad._o_wyborze_oferty_najkorz._na_dostawe_oleju.pdf -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych na terenie gminy Lutocinie


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - droga w m.Chromakowo -

Przetarg na dostawę oleju opałowego na sezon 2010 - 2011 dla placówek oświatowych


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 341-5/10

Na dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocin

W dniu 18.08.2010 roku udzielono zamówienia na usługi transportowe związane z dowozem dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocin w roku szkolnym 2009/2010.

Zamówienia udzielono wykonawcy:

PKS SA Mława
ul.S.Roweckiego 12
06-500 Mława

wartość wybranej oferty - 5,22 zł/km.
__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 341-4/10

Na przebudowę drogi gminnej Przeradz - Siemcichy

W dniu 18.08.2010 roku udzielono zamówienia na roboty budowlane w przetargu na przebudowę drogi gminnej Przeradz Mały - Siemcichy na odcinku 3711,40m.

Zamówienia udzielono wykonawcy:

PRID Działdowo
ul.Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

wartość wybranej oferty - 258543,55 zł.
___________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 341-2/10

Na przebudowę drogi gminnej Chrapoń

W dniu 18.08.2010 roku udzielono zamówienia na roboty budowlane w przetargu na przebudowę drogi gminnej w m.Chrapoń na odcinku 167,4m.

Zamówienia udzielono wykonawcy:

PRID Działdowo
ul.Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

wartość wybranej oferty - 49313,39 zł.
__________________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocinie

Wszelkie informacje dotyczące przetargu w poniższym pliku:
SIWZ_dowoz_dzieci_do_szkoly.pdf -

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w 2010r.:

Wszelkie informacje dotyczace przetargów dostępne w poniższych plikach.
SIWZ_droga_Felcyn-Wrzesnia.pdf - SIWZ_droga_Chrapon.pdf - specyfikacje_Chrapon.pdf - SIWZ_droga_Siemcichy.pdf - Przeradz-Siemcichy-przetarg.rar - specyfikacje_Felcyn_-_Wrzesnia.pdf -

Obwieszczenie o wyniku przetargu na zakup oleju opałowego


Pismo_informujace_o_wygraniu_przetargu.pdf -

Przetarg na przebudowę Parku w Lutocinie

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg na przebudowę Parku w Lutocinie

Wadium w wysokości 8.800,00zł; płatne w terminie do dnia 18 lutego 2010r. godz.10.00
Termin składania dokumentów: 18 lutego 2010 roku godz.10.00
Otwarcie ofert 18 lutego 2010r. godz.10.15.
Czas trwania zamówienia do dnia 30.06.2011r.

Po zmianie SIWZ:
Wadium płatne w terminie do 10 marca 2010r. godz.10.00
Termin składania dokumentów - 10 marca 2010r godz. 10.00
Otwarcie ofert - 10 marca 2010r. godz. 10.15

Ogłoszenie w BZP: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=17916&rok=2010-01-21
Pozostałe warunki w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
___________________________________________________________________________________________________