Budowa 3 kurników dla 39.930 sztuk brojlerów każdy w m. Lutocin dz. nr 584/9 i 584/10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą


BDK.6220.33.2016.2017_wydanie_decyzji.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1960 sztuk tuczników każda (548,80DJP) w m. Chromakowo dz. nr 700/2 i 7003


BDK.6220.27.2016.2017_odmowa.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 6 silosów w m. Chromakowo dz. nr 467 i 468


BDK.6220.30.2016.20170002.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Budowa 3 kurników dla 39.000 sztuk brojlerów każdy w m. Lutocin dz. nr 482/1 i 482/2


BDK.6220.25.2016.20170001.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każda (280 DJP) w systemie chowu rusztowego w m. Przeradz Mały dz. nr 318


BDK.6620.21.2016.2017_odmowa0001.jpg - decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Budowa 2 kurników dla 42500 sztuk brojlera każdy na dz. nr 301 w m.Pietrzyk. Łączna obsada wyniesie 340 DJP.


BDK.6620.23.2016.2017.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1200 sztuk tuczników każda - łącznie 336DJP na dz. nr 42/2 w m. Seroki


BDK.6620.17.2016.2017.jpg -

Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1950 sztuk (273DJP) tucznika każdy" na dz. 182/1,182/2,182/3,182/4 w m. Swojęcin


BDK.6620.19.2016.2017.jpg -

Budowa 2 kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlerów każdy (320DJP) na dz. nr 503 i 504 w m. Jonne


BDK.6220.13.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni dla 2000 sztuk tucznika każda i zmiana sposobu użytkowania obiektu 1200 sztuk na 2000 sztuk tucznika w m. Siemcichy dz. nr 536/2, 536/3, 536/4 536/5. - Łączna obsada 6000 sztuk.


BDK.6220.18.2016.jpg -

Budowa 3 kurników dla 39.000 sztuk brojlerów indyczych łącznie w m. Jonne dz. nr 524/1, 524/2, 524/3 i 524/4


BDK.6220.5.2016.jpg -

Budowa chlewni dla 900 sztuk tuczników i 900 sztuk warchlaków 189DJP na dz. nr 149 w m.Obręb


BDK.6220.24.2016.jpg -

Budowa kurnika dla 40000 sztuk niosek na dz. nr 268 w m. Swojęcin. Łączna obsada wyniesie 200 DJP.


BDK.6220.39.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda w m. Chromakowo dz. nr 513 i 514


BDK.6220.25.2016.jpg -

Budowa 2 kurników dla 80000 sztuk brojlera kurzego w m. Boguszewiec dz. nr 256 i 257/1.


BDK.6220.16.2016.jpg -

Budowa chlewni o obsadzie 1950 sztuk w m. Obręb dz. nr 313


BDK.6220.10.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni dla 1350 sztuk tucznika każda w m. Zimolza dz. nr 427.


BDK.6220.9.2016.jpg -

Budowa chlewni dla 1700 sztuk tuczników w m. Swojęcin dz. nr 90 i 92


BDK.6220.7.2016.jpg -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę 3 kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlera kurzego każda w m. Dębówka dz. nr 165/1


BDK.6220.11.2016.jpg -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika w m. Dębówka dz. nr 37/2


BDK.6220.4.2016.jpg -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę chlewni o obsadzie 1500 sztuk tucznika w m. Obręb dz. nr 302


BDK.6220.1.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk tucznika każda w m. Obręb dz. nr 38/2


BDK.6220.8.20160001.jpg -

Budowa czterech kurników o obsadzie 35.000 sztuk brojlera każdy 560 DJP na dz.72 w m.Pietrzyk


BDK.6220.38.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda (560DJP) w m. Swojęcin dz. nr 271/2,271/3,272/2 i 272/3


Obwieszczenie_BDK.6220.40.2015.pdf -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda w m. Swojęcin dz. nr 49


Obwieszczenie_BDK.6220.34.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników 280 DJP w m. Mojnowo dz. nr 318


Obwieszczenie_BDK.6220.35.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników 280 DJP w m. Jonne dz. nr 487 i 618.


Obwieszczenie_BDK.6220.41.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 1450 sztuk tuczników w m. Mojnowo dz. nr 323 i 234. Łączna obsada w gospodarstwie wyniesie 353 DJP.


Obwieszczenie_nr_33.pdf -

Budowa chlewni o obsadzie 1450 sztuk tuczników (203DJP) w m. Mojnowo na działce nr 325.


Obwieszczenie.pdf - BDK.6220.9.2015

Budowa czterech kurników o obsadzie 40.000 sztuk brojlera każdy 640DJP na dz.503 w m.Jonne


BDK.6220.29.2015.jpg -