Dotacje na wymianę systemów ogrzewania

W dniu 11.03.2019r. w lutocinie odbyła się prezentacja dotycząca dotacji na wymianę kotłów, fotowoltaiki i Odnawialne Źródła Energii.

Zachęcamy Państwo do składania ankiet w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Termin na składanie ankiet mija 20.03.2019.

- Prezentacja  - w załączeniu
- Link do ankiety elektronicznej –http://globaleco.pl/ankieta 

Zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2019 - Żuromińskie Zakłady Komunalne


WA.RET.070.1.276.4.2018_z_dn._28.12.2018.pdf -

Informacja o dofinansowaniu

"Zbiórkę, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Lutocin dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.280,00zł"

 

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin

W dniu 10 października 2018 roku Gmina Lutocin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin" 

______________________________________________________________________________________________ 

W dniach od 3-08-2018r. do 3-10-2018r. zostały wyłożone projekty upr. planów urządzenia lasów osób fiz. i wspólnot gruntowych z gm. Lutocin: Boguszewiec, Chrapoń, Chromakowo, Elżbiecin, Felcyn, Jonne, Seroki, Starcz-Bombol, Swojęcin, Zimolza


WZOR_ZAWIADOMIENIA_O_WYLOZENIU_lutocin.doc -

Obwieszczenie Marszałka Woj. Mazowieckiego z dnia 24-07-2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego woj. maz


Obwieszczenie_Marszalka.jpg -

Informacja o dofinansowaniu

"Zbiórkę, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Lutocin dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.118,00zł"

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lutocin

W dniu 24 czerwca 2016 roku Gmina Lutocin podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą:

"Zbiórka, transport i unieszkodliwianie azbestu  na terenie gminy Lutocin"  

_________________________________________________________________________________________ 

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rok 2015


BDK.6220.5.2014.2015 - Budowa obory o obsadzie 51,50DJP na działce nr 12 w m.Głęboka BDK.6220.5.2015 - Budowa 5 kurników o obsadzie 62500 sztuk kur niosek każdy w m. Chromakowo dz.nr 447/3 BDK.6220.6.2015 - Budowa obiektu do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1200 sztuk tucznika (168 DJP) w systemie rusztowym na działce nr 44 w m. Seroki BDK.6220.18.2014.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1450 sztuk tucznika (203DJP) w m.Swojęcin nr.dz. 124/3 BDK.6220.19.2014.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1450 sztuk tucznika na dz. nr 290/8 w m. Swojęcin BDK.6220.7.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 450 sztuk tucznika i 450 sztuk warchlaka w m.Obręb dz. nr 307 BDK.6220.11.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1500 sztuk tucznika na działce nr 37 w m.Przeradz Wielki BDK.6220.12.2015 - Budowa pięciu kurników o obsadzie 46000 sztuk (184 DJP) każdy łącznie 920 DJP wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach 374/1 i 374/2 w m.Jonne BDK.6220.13.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1950 sztuk tucznika 273 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr. 461/ w m.Lutocin BDK.6220.8.2015 - Budowa chlewni na 1200 sztuk tucznika (168DJP) na dz.nr 42 w m.Seroki BDK.6220.14.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1950 sztuk tucznika na działce nr 311 w m.Mojnowo BDK.6220.15.2015 - Budowa 4 kurników o obsadzie 62500 brojlerów każdy (1000DJP) na działce nr 357 i 359/2 w m.Seroki BDK.6220.1.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1000 sztuk na działce nr 324 w m. Mojnowo BDK.6220.3.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika (140DJP) na dz. nr 36 w m. Dębówka BDK.6220.16.2015 - Budowa trzech chlewni o obsadzie 1000 sztuk każda w m.Lutocin BDK.6220.17.2015 - Budowa 2 kurników o obsdzie 40000 każdy tj. 320DJP na dz. nr 75 w m. Mojnowo BDK.6220.18.2015 - Budowa dwóch chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda łącznie 560DJP w m.Mojnowo na dz. nr 262 BDK.6220.20.2015 - Modernizacja kurnika o obsadzie 30000 sztuk i budowa nowego kurnika dla 60000 sztuk kur niosek w m.Swojęcin dz. nr 253/7 i 254/6 BDK.6220.21.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1600 sztuk tucznika tj.224 DJP na dz. nr 99 w m. Mojnowo BDK.6220.22.2015.pdf - Budowa chlewni o obsadzie 1600 sztuk tucznika w m.Obręb na działce nr 36. BDK.6220.23.2015 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 980 sztuk tucznika każda w m. Zimolza dz. nr 327 BDK.6220.25.2014.2015 - Budowa 2 chlewni o obsadzie 4000 sztuk w m. Obręb dz. nr 218 BDK.6220.26.20150001.jpg - Budowa 2 chlewni o obsadzie 200 sztuk każda na dz. nr 221 i 222 w m.Obręb BDK.6620.27.20150001.jpg - Budowa chlewni dla 2ooo sztuk tucznika w m.Lutocin dz. nr 607/1 i 607/2 BDK.6220.28.20150001.jpg - Budowa 2 chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika każda na dz. nr 310/2 w m.Mojnowo BDK.6220.29.2015 - Budowa 4 kurników dla 40000 sztuk brojlerów każdy (640DJP) w m. Jonne na działce nr 503 BDK.6220.31.20150003.jpg - Budowa chlewni o obsadzie 1980 sztuk tucznika na dz.nr 16/1 w m.Jonne BDK.6220.32.20150002.jpg - Budowa chlewni o obsadzie 1980 sztuk tucznika na dz.nr 17/1 w m.Jonne BDK.6220.33.2015.pdf - Budowa chlewni dla 1450 sztuk tuczników w m. Mojnowo dz. nr 323 i 324. BDK.6220.34.2015.jpg - Budowa dwóch chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda na działce nr 49 w m.Swojęcin BDK.6220.35.201500010003.jpg - Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników na dz. 318 w m. Mojnowo BDK.6220.36.201500010004.jpg - Budowa 2 kurników dla 80000 sztuk brojlerów na dz. nr 84/2 w m. Swojęcin BDK.6220.37.201500010005.jpg - Budowa 2 chlewni dla 4000 sztuk tuczników na dz. 170 w m. Obręb BDK.6220.38.201500010001.jpg - Budowa 4 kurników dla 140000 sztuk brojlerów na dz. nr 72 w m. Pietrzyk BDK.6220.40.2015.jpg - Budowa 2 chlewni dla 4000 sztuk tucznika (560DJP) na dz. nr 271/2 BDK.6220.41.2015.pdf - Budowa chlewni dla 2000 sztuk tucznika w m.Jonne dz.nr 487 i 618 BDK.6220.42.20150002.jpg - Budowa chlewni o obsadzie 1950 sztuk tucznika na działce nr 520/2 w m.Lutocin BDK.6220.43.20150001.jpg - Budowa chlewni dla 1450 sztuk tuczników na dz. nr 276/7 i 276/5 w m. Swojęcin BDK.6220.9.2015.pdf - Budowa chlewni dla 1450 sztuk tucznika na dz. nr 325 w m.Mojnowo

Obwieszczenia o wydaniu lub odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć - rok 2015


BDK.6220.15.2014.2015 - Wójt Gminy Lutocin wydał decyzję na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 1025 szt. warchlaka i 1025 szt. tucznków w systemie chowu rusztowego(tj.215,25DJP wraz z obiektami towarzyszącymi" na działce nr 273 w miejscowości Mojnowo. BDK.6220.17.2014.2015 - Wójt Gminy Lutocin wydał decyzję na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 1500 szt. tucznka w systemie chowu rusztowego BDK.6220.12.2014.2015 - Wójt Gminy Lutocin wydał decyzję na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania dwóch obiektów gospodarczo magazynowych na obiekty do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy (560DJP)... " na działce nr 327/2 w m. Swojęcin BDK.6220.11.2014.2015 - Rozbudowa budynku inwentarskiego - chlewni z obsady 29,40DJP do obsady 140DJP dz.125 w m.Chrapoń BDK.6220.21.2014.2015 - Budowa trzech kurników o obsadzie 55000 sztuk brojlera każdy na działce nr 524 w m.Jonne BDK.6220.2.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 85 sztuk luch i 340 prosiąt w m. Zimolza na działce nr 339 i 340/2. BDK.6220.5.2015 - Budowa obory dla 50 sztuk krów i 10 cieląt na działce nr 12 w m. Głęboka BDK.6220.7.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 450 sztuk tucznika i 450 sztuk warchlaka na działce nr 307 w m.Obręb BDK.6220.18.2014.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1450 sztuk tucznika na dz. nr 124/ BDK.6220.5.2015 - Budowa pięciu kurników o obsadzie 62500 kur niosek każdy na dz. nr 447/3 w m. Chromakowo BDK.6220.19.2014.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1450 sztuk tucznika w m.Swojęcin na działce nr 290/8 BDK.6220.1.2015 - Budowa chlewni na rusztach o obsadzie 1000 sztuk tucznika na działce nr 324 w m.Mojnowo BDK.6220.11.2015 - Budowa budynku chlewni o obsadzie 1500 sztuk (210DJP) w m.Przeradz Wielki dz. nr 37 BDK.6220.18.2015.pdf - Budowa 2 chlewni o łącznej obsadzie 2000 sztuk tuczników na dz. nr 262 w m. Mojnowo BDK.6220.3.2015 - Budowa chlewni dla 1000 sztuk tucznika w m.Dębówka na dz. nr 36 311_Mojnowo.pdf - Budowa chlewni o obsadzie 1950 sztuk tucznika na dz. nr. 311 w m.Mojnowo BDK.6220.8.2015 - Budowa chlewni o obsadzie 1200 sztuk tucznika w m. Seroki na dz. nr 42/2 OBWIESZCZENIE_BDK.6220.3.2014.pdf - Budowa chlewni dla 1000 sztuk tucznika w m.Dębówka na dz. nr 36 Obwieszczenie_-_kurniki.pdf - Budowa 5 kurników o obsadzie 46000 sztuk brojlera każdy na dz. nr 374/1 i 374/2 w m.Jonne BDK.6220.13.20150001.jpg - Budowa chlewni dla 1950 sztuk tuczników w m.Lutocin na dz. nr 461/2 BDK.6220.15.20150001.jpg - Budowa 4 kurników o obsadzie 62500 sztuk brojlerów każdy na dz. nr 357 i 359/2 w m.Jonne BDK.6620.17.20140001.jpg - Budowa 2 kurników o obsadzie 40000 sztuk brojlerów każdy w m.Mojnowo dz. nr 75 BDK.6220.19.20150002.jpg - Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda na dz. nr 327/2 w m.Swojęcin BDK.6220.21.20150001.jpg - Budowa chlewni o obsadzie 1600 sztuk tucznika na dz. nr 99 w m. Mojnowo BDK.6220.27.201500010002.jpg - Budowa chlewni dla 2000 sztuk tucznika na działkach 607/1 i 607/2 w m. Lutocin BDK.6220.28.20150002.jpg - Budowa 2 chlewni dla 1000 sztuk tuczników każda na działce nr 310/2 w m.Lutocin BDK.6220.16.2015.jpg - Budowa 3 chlewni o obsadzie 1000 sztuk tuczników każda w m. Lutocin dz. nr 272 BDK.6220.20.2015.jpg - Modernizacja istniejącego kurnika o obsadzie 30000 sztuk i budowie nowego o obsadzie 60000 sztuk kur niosek na działce nr 253/7 i 254/6 w m. Swojęcin

Aktualny stan jakości powietrza dla Gminy Lutocin - 10-03-2014

Aktualny stan jakości powietrza w gminie Lutocin

na podsatawie danych MWIOŚ w Ciechanowie wynosi:

dwutlenek azotu - 5,0ug/m3

dwutlenek siarki - 5,0ug/m3

tlenek węgla - 250,0ug/m3 

pył zawieszony PM10 - 20,0ug/m3 

pył zawieszony PM2,5 - 14,0ug/m3 

benzen - 0,6,0ug/m3 

ołów - 0,05ug/m3 

 

źódło:

CI-MO.7016.1.45.2014.AF Ciechanów 2014-03-14

_____________________________________________________________________________________________ 

Obwieszczenia o wydaniu lub odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rok 2014


Obwieszczenie_Gorecki_Lutocin.odt - Obwieszczenie_Kosek_Tadajowka.pdf - Obwieszczenie_Paluszewski_Chrapon.pdf - Obwieszczenie_Kapela_Lutocin.pdf -

Obwieszczenie ws zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gm. Lutocin w m. Lutocin - 04-06-2013


obwieszczenie.pdf - dla dz. nr 579

Nowe zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286,287 i 289 POŚ, podmioty korzystające ze środowiska  naliczają i odprowadzają opłaty za korzystanie ze środowiska jednocześnie składając marszałkowi województwa "Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat" za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z powyższym, wykazy i opłaty za 2013 rok należy wnosić do dnia 31 marca 2014r. 

Opłata ww. jest wnoszona w przypadku gdy jej wysokość przekroczy kwotę 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska. 

________________________________________________________________________________________ 

Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych


Deklaracja_odpady_-_dla_mieszkancow.doc -

Wykaz Przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności regulowanej


Rejestr.pdf -

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin w miejscowościach: Lutocin, Seroki i Chromakowo


obwieszczenie.pdf -

Zawiadomienie nr 7624-15/2010 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa 3 kurników o obsadzie 62500 sztuk każdy w m.Chromakowo


zawiadomienie_chromakowo.pdf -

Zawiadomienie nr 7624-12/2010 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa odchowalni dla warchlaków o obsadzie 1400 sztuk w m.Swojęcin


zawiadomienie_karolewski.pdf -

Zawiadomienie nr 7624-14 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa 3 kurników o obsadzie 60.000 sztuk w m.Jonne .


Budowa 3 kurników w m.Jonne -

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.         Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.
         Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.
         Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne.  Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.
         Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.
         W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną  dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.
         Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
data
miejsce spotkania
województwa
miejsce spotkania
województwa
14.09.2010
Wrocław
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Powstańców Śląskich  186, 53-139 Wrocław
sala konferencyjna
dolnośląskie,
opolskie
Kraków
Siedziba oddziału GDDKiA
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków,
sala konferencyjna - I piętro

śląskie,
małopolskie
15.09.2010
Poznań
Urząd Wojewódzki,
Al. Niepodległości 16-18, Poznań
Sala Herbowa
wielkopolskie,
lubuskie
Sandomierz
Ratusz
ul. Rynek 1, Sandomierz
Sala Narad

świętokrzyskie,
podkarpackie
17.09.2010
Słupsk
Urząd Miasta,
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
pomorskie,
zachodniopomorskie
Łódź
Urząd Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej
łódzkie
21.09.2010
Toruń
Urząd Wojewódzki -
delegatura  w Toruniu
87-100 Toruń
Pl. Teatralny 2

kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie
Biała Podlaska
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41
podlaskie,
lubelskie

23.09.2010
Warszawa
Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
mazowieckie
-
-

od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko
16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.
W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informujei o rozpoczętych Konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015.
Odnośnik do strony konsultacji  www.gddkia.gov.pl. Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst „Prognozy …”

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:
-         Mirosław Musiel mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.
-         Paweł Zysk - pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15
-         Jacek Wojtowicz j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97____________________________________________________________________________________ 

Obwieszczenia ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych przedsięwzięcia:


obwieszczenie_budka_swojecin_179.pdf - Budowa chlewni o obsadzie 500 sztuk tuczników

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa chlewni o obsadzie 800sztuk w m.Zimolza jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko


zawiadomienie_kaczmarczyk.pdf -

Obwieszczenia ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanych przedsięwzięć:


obwieszczenie_Chrapon.pdf - obwieszczenie_Felcyn-_Wrzesnia.pdf - obwieszczenie_Przeradz_Maly_-_Siemcichy.pdf -

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapoń” na działce o numerze ewidencyjnym 72, 76/1 położonej w miejscowości Chrapoń, jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko

                                                                                             Lutocin dn.30.04.2010 r.

Nr 7624-9/2010


Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/ Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapoń” na działce o numerze ewidencyjnym 72, 76/1 położonej w miejscowości Chrapoń, jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

 2. Wydanie decyzji dotyczyć będzie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację opisanego w punkcie 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lutocin.

 4. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 5. Istnieje możliwość składania uwag – wniosków w sekretariacie UG Lutocin, bądź za pośrednictwem poczty dotyczących zamierzenia inwestycyjnego.

 6. Ustala się 21 dniowy okres składania uwag i wniosków tj. począwszy od 30.04 do 24.04.2010 roku do godz. 15.00.

 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutocin.

 8. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wójt Gminy przewiduje tylko w przypadku zaistniałej potrzeby uzgodnienia spornych interesów stron.

                                                                                      Wójt Gminy Lutocin

                                                                                 Lek. wet. Gałka  Ryszard __________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 460417 w Felcyn - Września”, jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

                                                                                                            Lutocin dn.30.04.2010 r.

Nr 7624-10/2010


Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/ Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 460417 w Felcyn - Września”, jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

 2. Wydanie decyzji dotyczyć będzie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację opisanego w punkcie 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lutocin.

 4. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 5. Istnieje możliwość składania uwag – wniosków w sekretariacie UG Lutocin, bądź za pośrednictwem poczty dotyczących zamierzenia inwestycyjnego.

 6. Ustala się 21 dniowy okres składania uwag i wniosków tj. począwszy od 30.04 do 24.05.2010 roku do godz. 15.00.

 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutocin.

 8. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wójt Gminy przewiduje tylko w przypadku zaistniałej potrzeby uzgodnienia spornych interesów stron.

                                                                                                                          Wójt Gminy Lutocin


                                                                                                                     Lek. wet. Gałka Ryszard

______________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 7331-5/10

 

Lutocin dn.02.03.2010 r.


Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/ Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Zmiana użytkowania wraz z rozbudową istniejącego budynku usługowego na zakład rozbioru i przetwórstwa mięsa wieprzowego” na działce o numerze ewidencyjnym 212 położonej w miejscowości Swojęcin, jako inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 2. Wszczęciu postępowania w tej sprawie moim Postanowieniem Nr 7624-5/2010 z dnia 01.03.2010 roku.

 3. Wydanie decyzji dotyczyć będzie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację opisanego w punkcie 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lutocin.

 5. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 6. Istnieje możliwość składania uwag – wniosków w sekretariacie UG Lutocin, bądź za pośrednictwem poczty dotyczących zamierzenia inwestycyjnego.

 7. Ustala się 21 dniowy okres składania uwag i wniosków tj. począwszy od 03.03 do 24.03.2010 roku do godz. 15.00.

 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutocin.

 9. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wójt Gminy przewiduje tylko w przypadku zaistniałej potrzeby uzgodnienia spornych interesów stron.

_____________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 7331-3/10


Budowa chlewni na 500 sztyk tuczników w m.Swojęcin -

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 7331-2/10

 

Lutocin dn.02.03.2010 r.


Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/ Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa dwóch kurników dla kur niosek w systemie chowu klatkowego o obsadzie 30.000 sztuk każdy (240 DJP), wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce o numerze ewidencyjnym 84/1 położonej w miejscowości Swojęcin, jako inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 2. Wszczęciu postępowania w tej sprawie moim Postanowieniem Nr 7624-2/2010 z dnia 02.03.2010 roku.

 3. Wydanie decyzji dotyczyć będzie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację opisanego w punkcie 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lutocin.

 5. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 6. Istnieje możliwość składania uwag – wniosków w sekretariacie UG Lutocin, bądź za pośrednictwem poczty dotyczących zamierzenia inwestycyjnego.

 7. Ustala się 21 dniowy okres składania uwag i wniosków tj. począwszy od 03.03 do 24.03.2010 roku do godz. 15.00.

 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutocin.

 9. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wójt Gminy przewiduje tylko w przypadku zaistniałej potrzeby uzgodnienia spornych interesów stron.

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 7331-24/09/10

                                                                                                              Lutocin dn. 25.02.2010 r.

Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227/ Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o:

 1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa trzech kurników o obsadzie 30.000 szt. każdy brojlera mięsnego (kur lub indyków) 360 DJP, w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o numerze ewidencyjnym 532 położonej w miejscowości Jonne na środowisko, jako inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

 2. Wszczęciu postępowania w tej sprawie moim Postanowieniem Nr 7331-24/09/10 z dnia 9.02.2010 roku.

 3. Wydanie decyzji dotyczyć będzie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację opisanego w punkcie 1 przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lutocin.

 5. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

 6. Istnieje możliwość składania uwag – wniosków w sekretariacie UG Lutocin, bądź za pośrednictwem poczty dotyczących zamierzenia inwestycyjnego.

 7. Ustala się 21 dniowy okres składania uwag i wniosków tj. począwszy od 1.03 do 22.03.2010 roku do godz. 15.00.

 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutocin.

 9. Przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wójt Gminy przewiduje tylko w przypadku zaistniałej potrzeby uzgodnienia spornych interesów stron.

___________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin

ZAWIADAMIA:
o wydaniu w dniu 09-12-2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku kurnika o obsadzie 50000sztuk niosek w systemie chowu klatkowego" na działkach nr 277/6 i 277/7 w m.Swojęcin gm.Lutocin


___________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o złożeniu wniosku ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7323-12/2009)

Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin

ZAWIADAMIA:
o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku kurnika o obsadzie 50000sztuk niosek w systemie chowu klatkowego" na działkach nr 277/6 i 277/7 w m.Swojęcin gm.Lutocin
oraz o możliwości zapoznania się z  dokumentacją sprawy.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy  w Lutocinie w pokoju nr 3 w budynku przy ul. Poniatowskiego 1 w godzinach pracy urzędu.
___________________________________________________________________________________________________