Kadry i płace urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Sprawy prowadzi:

Ewa Jankowska - Urząd Gminy i jednostki organizacyne

Elżbieta Orłowska - jednostki oświatowe

___________________________________________________________________________________________________