Uchwały ws opłat i podatków obowiązujące w 2019 roku

W roku 2019 na terenie gminy Lutocin obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w wysokości równej uchwalonej od roku 2017.

Cena żyta także pozostała w wysokości niezmienionej od roku 2017. 

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2019r wyniosą od jednego mieszkańca:

7zł za odpady segregowane 

14zł za odpady zmieszane.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku  złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy (art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz.1454), które zostanie doręczone przed pierwszym terminem  płatności zmieniającej opłaty.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty  za gospodarowanie  odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.  

uchwały na rok 2019 poniżej:

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2018 roku

Uwaga:

W roku 2018 na terenie gminy Lutocin obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w wysokości równej uchwalonej od roku 2017.

Cena żyta także pozostała w wysokości z roku 2017. - uchwała na rok 2018 poniżej,