Sprawy gospodarki gruntami oraz gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, ewidencja nieruchomości, geodezja rolna.
Prowadzi: insp. Maria Dobiesz
kontakt: geodezja@lutocin.i-gmina.pl