Przetarg na dostawę węgla i miału dla Urzędu Gminy w Lutocinie i placówek oświatowych

Wójt Gminy Lutocin ogłasza przetarg na zakup węgla w róznych asortymentach dla Urzędu Gminy i placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin na sezon grzewczy 2008-2009. Wszelkie informacje dostępne w pliku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ na dostawę opału -

Przetarg na zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych w gm.Lutocin na rok 2009Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla placówek oświatowych w gminie Lutocin

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ na dostawę oleju opałowego - Zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych w gm.Lutocin

Przetarg na wymiane pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w Chraponi

 

Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem w budynku szkoły podstawowej w Chraponi.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 14 sierpnia 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Szkoła Chrapoń -

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w m.Pietrzyk

 

Wójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m.Pietrzyk na odcinku 686m.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 14 sierpnia 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - droga Pietrzyk -

Przetarg na dostawę węgla i miału dla Urzędu Gminy w Lutocinie i placówek oświatowych


Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla i miału dla Urzędu Gminy i placówek oświatowych z terenu gminy.

Termi n składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 08 sierpnia 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia na dostawy węgla i miału na sezon 2008-2009 -

Przetarg na dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gm.Lutocin


Wójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do i ze szkół na terenie gminy Lutocin.

Termi n składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 31 lipca 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dowóz dzieci -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wymiana pokrycia dachowego w Chraponi


Wójt Gminy Lutocin

zawiadamia o uniewżnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem na budynku Szkoły Podstawowej Filii w Chraponi".
Unieważnienie postępowania nastapiło z powodu złożenia oferty niekompletnej, w której wyceniono tylko robociznę natomiast nie zostały wycenione materiały i sprzęt oraz nie został załączony zaakceptowany projekt umowy przez oferenta do oferty. Podstawa prawana unieważnienia postępowania przetargowego to art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity).
Na decyzję o unieważnieniu postępowania przysługuje protest, który należy wnieść bezpośrednio do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawanych uzasadniających jego wniesienie.   

Przetarg na wymiane pokrycia dachowego w budynku szkoły podstawowej w ChraponiWójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem w budynku szkoły podstawowej w Chraponi.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 25 lipca 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ_CHR.pdf -

Przetarg na wymiane pokrycia dachowego oraz remont sal lekcyjnychWójt Gminy Lutocin


ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem oraz remont sal lekcyjnych w części szkoły podstawowej w Lutocinie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 18 lipca 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Szkoła Lutocin -

Przetarg na usługi w zakresie dowozu żwiru przeznaczonego do remontu dróg gminnychWójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportowych z fabryki kruszyw OSÓWKA na teren gminy Lutocin żwiru przeznaczonego do remontu dróg gminnych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 20 czerwca 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ_kru.pdf - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi transportu kruszywa

Przetarg na przebudowę drogi Boguszewiec - DębówkaWójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Boguszewiec - Dębówka na odcinku 1189m.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 20 czerwca 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ_Bog.pdf -

SWIZ na wymianę pokrycia dachowego oraz remont sal lekcyjnychWójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem oraz remont sal lekcyjnych w części szkoły podstawowej w Lutocinie.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 30 maja 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZlut.pdf - Przetarg nr 3023-6/08

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Lutocin zawiadamie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i obrynnowaniem oraz remont sal lekcyjnych w nowej części Szkoły Podstawowej w Lutocinie"


Przetarg na budowę sieci wodociągowejWójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Chromakowo.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 30 maja 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZchro.pdf - Przetarg nr 3023-5/08

Przetarg na modernizację drogi gminnejWójt Gminy Lutocin
ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Seroki.

Termin składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu: 30 maja 2008r. godz. 10,00

Wszelkie informacje ws przetargu umieszczone są w pliku ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZSer.pdf - Przetarg nr 3023-4/08

Przetarg na rekultywację składowiska odpadów w LutocinieWójt Gminy Lutocin

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lutocinie.
Główny przedmiot wg.CPV 45.22.21.10-3
okres realizacji zamówienia od 16-06-2008 do 30-10-2008r.
Wadium - 1230zł w terminie do 30 maja 2008r. godz.10.00
Kryteria oceny ofert: cena 100%W dniu 30 maja 2008 roku o godz. 10,00 upłynie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Aktualizacja przedmiaru robót do przetargu na zamknięcie składowiska odpadów

W odpowiedzi na zapytania oferentów w sprawie pozyskania mas ziemnych przeznaczonych do utworzenia warstwy rekultywacyjnej na zamykanym składowisku odpadów w załączonym dokumencie przedstawiam zaktualizowany przedmiar robót uwzględniający wnioski oferentów.
kosz_bog.pdf -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamknięcie składowiska odpadów

http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/szukaj/pokaz?recordId=1327057