Wójt Gminy Lutocin oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców.


plakat_A4-_Lutocin.pdf -

Szczegółowy terminarz Zebrań Wiejskich

Lp.

Sołectwo

Termin przeprowadzenia zebrania

Osoby obsługujące zebranie

1.

Przeradz Nowy

18.02.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Sobolewski Sławomir

Szatkowski Mariusz

2.

Przeradz Wielki

18.02.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Sobolewski Sławomir

Szatkowski Mariusz

3.

Seroki

19.02.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Sobiech Katarzyna

Guzanek Joanna

4.

Felcyn

19.02.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Kotarska Katarzyna

Jakubowski Piotr

5.

Lutocin

07.03.2019 r.

godz. 19.00

Kołodziejski Jacek

Kotarska Katarzyna

Kapela Wojciech

Kapela Artur

6.

Parlin

21.02.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Jankowska Ewa

Jakowski Grzegorz Krzysztof

7.

Mojnowo

26.02.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Sobiech Katarzyna

Jakowski Grzegorz Krzysztof

8.

Obręb

26.02.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Gapińska Jolanta

Marzec Justyna

9.

Przeradz Mały

01.03.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Rokita Halina

Góralski Wojciech Jakub

10.

Pietrzyk

27.02.2019 r.

godz. 14.00

Kołodziejski Jacek

Borowska Sylwia

Bruzda Jarosław

  11.

Chromakowo

25.02.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Dobiesz Justyna

Laskowska Anna

12.

Dębówka

25.02.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Maraszkiewicz Sławomir

Kumor Mariusz Piotr

13.

Elżbiecin

28.02.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Jankowska Ewa

Jakubowski Piotr

14.

Swojęcin

04.03.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Spychała Witold

Kukowski Marcin

15.

Jonne

04.03.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Spychała Witold

Serszeń Ewa Anna

16.

Zimolza

05.03.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Gapińska Jolanta

Marzec Justyna

17.

Siemcichy

01.03.2019 r.

godz. 13.00

Kołodziejski Jacek

Kalinowska Edyta

Góralski Wojciech Jakub

18.

Boguszewiec

07.03.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Szczesiak Wioletta

Jankiewicz Katarzyna

19.

Chrapoń

06.03.2019 r.

godz. 10.00

Kołodziejski Jacek

Szczesiak Wioletta

Jasiński Przemysław

20.

Głęboka

06.03.2019 r.

godz. 14.00

Kołodziejski Jacek

Borowska Sylwia

Bruzda Jarosław

21.

Szoniec

06.03.2019 r.

godz. 12.00

Kołodziejski Jacek

Kalinowska Edyta

Kumor Mariusz Piotr

Spotkania z mieszkańcami gminy w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutocin

 

ZAPROSZENIE

    Wójt Gminy Lutocin zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin, zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/20/2018 przez Radę Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

Lp.

DATA

GODZINA

MIEJSCE

SOŁECTWA

1.

28.01.2019

10.00

JONNE

JONNE, ZIMOLZA

2.

28.01.2019

12.00

OBRĘB

OBRĘB, SWOJĘCIN

3.

28.01.2019

14.00

MOJNOWO

MOJNOWO, SEROKI PARLIN

4.

01.02.2019

10.00

PRZERADZ WIELKI

PRZERADZ WIELKI, PRZERADZ MAŁY, PRZERADZ NOWY

5.

01.02.2019

12.00

CHROMAKOWO

CHROMAKOWO, SIEMCICHY

6.

01.02.2019

14.00

LUTOCIN

LUTOCIN, FELCYN, ELŻBIECIN

7.

05.02.2019

10.00

CHRAPOŃ

CHRAPOŃ, BOGUSZEWIEC

8.

05.02.2019

12.00

SZONIEC

SZONIEC, GŁĘBOKA, PSOTA

9.

05.02.2019

14.00

PIETRZYK

PIETRZYK

 

Polowania wielkoobszarowe

W związku z polowaniem wielkoobszarowym zarządzonym przez Zarząd PZŁ.

Zarządy Kół Łowieckich: Sarna, Bażant i Lew zawiadamiają, że w dniach 19 i 26

stycznia 2019r.  od godziny 8.00  do godz. 15.00  w obwodach łowieckich na terenie

gminy Lutocin zostanie przeprowadzone dodatkowe polowanie zbiorowe z naganką

i psami.

_____________________________________________________________________________________________ 

Rehabilitacja lecznicza z KRUS - informacje


KRUS.jpg -

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP gminy Lutocin z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 17.11.2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt otrzymały jednostki OSP Lutocin i OSP Jonne. Przekazania dokonał Wójt Gminy Pan Ryszard Gałka i Skarbnik Gminy Pani Justyna Dobiesz

Sprzęt ten został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Po ogłoszeniu naboru Gmina złożyła wniosek, a 29.08.2018 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania.  Do jednostki OSP Lutocin trafił następujący sprzęt: zbijak do szyb hartowanych, piła do szyb klejonych, nóż do pasów bezpieczeństwa, osłona zabezpieczającego poszkodowanego, zestaw pokrowców na ostre krawędzie, pilarka do drewna, zestaw do oznakowania terenu akcji, bosak dielektryczny, latarka akumulatorowa szt. 2, parawan osłaniający miejsce zdarzenia, detektor napięcia o wartości 13.045,20 zł. Dla jednostki OSP Jonne: zbijak do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa,  zestaw do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa szt. 2, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy na kwotę 7.156,82 zł.

Wysokość otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości – Funduszu sprawiedliwości wynosiła 20.000,00 zł, zaś wkład własny 202,02 zł. W przekazaniu sprzętu oprócz władz gminy wzięli udział Komendant Gminny ZOSP RP druh Witold Spychała oraz Prezes Gminny ZOSP RP druh Grzegorz Kalinowski. Z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie sprzęt odbierał - Prezes  Stanisław Kowalski oraz członkowie Zarządu OSP, ze strony OSP Jonne - Prezes Stanisław Jaworski z członkami Zarządu.

Zakupiony sprzęt pozwoli na lepsze i skuteczne udzielanie pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa. 

todo

todo

todo

todo

todo

Susza - Komisja szacująca straty w gospodarstwach rozpoczyna działanie.

Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego powołana została komisja ds szacowania strat  spowodowanych suszą w uprawach rolnych.

Przyjmowanie wniosków w urzędzie Gminy w Lutocinie w terminie do dnia 10 lipca 2018r.

Od dnia 11 lipca 2018r. Komisja szacująca straty w gospodarstwach powstałe w wyniku suszy rozpocznie weryfikację złożonych wniosków w terenie.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Lutocinie pok. nr 4 lub ze strony poniżej 

Podpisywanie protokołów strat - termin do 7 września 2018r (piątek) 

Pismo ws obowiązków związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na posesje właścicieli działek przylegających do drogi.


Pismo_ZP_ws_zjazdow_z_drog.pdf -

Kalendarium badań ankietowych 2018 rok.

todo

Badania pogłowia zwierząt gospodarskich od 1 do 21 grudnia 2017r.


zal_1_informacja_o_badaniach.docx - zal._nr_2_plakat.png -

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem z WFOiGW w Warszawie

Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych i chemicznych poprzez zakup ciężkiego nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lutocin dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 200.000zł

WFOŚiGW

w Warszawie

Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym


Dokumenty_konkursowe.pdf -

Ujemne skutki przezimowania - Komisja szacująca straty w gospodarstwach rozpoczyna działanie

Od dnia 12 kwietnia 2016r. Komisja szacująca straty w gospodarstwach powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania rozpoczęła pracę w gminie Lutocin.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Lutocinie pok. nr 4 lub ze strony poniżej 

Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do przepisu § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 25 stycznia 2016 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Dz. U. z 2016 r., poz. 142), w poniższych załącznikach przedstawiam dwa wzory urzędowych formularzy wniosków zgodnie z wymogami tego rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, że wzory te są również dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (www.bip.warszawa.wsa.gov.pl) w zakładce „formularze i wzory” pod zakładką „prawo pomocy”.

Susza w gminie lutocin

Wójt Gminy Lutocin

informuje że w terminie do dnia 31 lipca 2015r. można składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Lutocinie pok. nr 4 lub na stronie:

http://lutocin.i-gmina.pl/aktualnosci

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o oszacowanie strat jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za bieżący rok.

Po złożeniu wniosków Komisja Terenowa dokona szacowania wielkości szkód w gospodarstwach.  

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na lata 2015 -2016r.


HARMONOGRAM_WYWOZU_NIECZYSTOSCI.pdf -

Uwaga zmiana terminu przyjmowania wniosków - do 30 września 2014r.


ulotka_8.3-1.doc -

„Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

 ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JEŻELI:

- posiadasz miejsce stałego zameldowania na terenie Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo

- nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu                 

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ

SZKOLEŃIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW I INTERNETU

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa:

Regulamin Rekrutacji I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://portal-lutocin.nv.pl/index.php/news/view/12 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w okresie

od 04.08.2014r. do 29.08.2014r.

w Urzędzie Gminy Lutocin  pokój .4.

Strona główna projektu "Internet w każdym zakątku obszaru LGD"

Informacje o projekcie

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.


OBWIESZCZENIE_obwody.doc -

Praca Urzędu Gminy w Lutocinie w okresie 1-3 maja 2014r.

Dzień 2 maja 2014r. (piątek) wyznacza się jako dzień wolny od pracy za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj.3 maja 2014r.

UWAGA

W dniu 2 maja 2014r. w godzinach 7.00 - 15.00 w Urządzie Gminy w Lutocinie pełniony bedzie dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

_____________________________________________________________________________________________ 

todo

Konkurs Wiedzy z BHP i ekologii w rolnictwie

V edycja

Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

 Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

   Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS w Żurominie.

   Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2014 r.  Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Żurominie pok. Nr 5,

tel. 23 6590413 i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

_____________________________________________________________________________________________ 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lutocin


img068.pdf -

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


img050.pdf - Chromakowo dz. 370/9 img051.pdf - Jonne dz. 493/a oraz 3 lokale mieszkalne

Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/2013 ws terminu składania wniosków o wyprawkę


Zarzadzenie_WG_w_sprawie_terminu_wyprawka.pdf -

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin


img213.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznej wiadomości

UWAGA - zmiana systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 roku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286,287 i 289 POŚ, podmioty korzystające ze środowiska  naliczają i odprowadzają opłaty za korzystanie ze środowiska jednocześnie składając marszałkowi województwa "Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat" za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

W związku z powyższym, wykazy i opłaty za 2013 rok należy wnosić do dnia 31 marca 2014r. 

Opłata ww. jest wnoszona w przypadku gdy jej wysokość przekroczy kwotę 800 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska. 

________________________________________________________________________________________ 

Informacja ws ułatwień w obowiązku meldunkowym.

Informacja

Z dniem 31 grudnia 2012 r.  weszła w życie  ustawa z dnia 7 grudnia  2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in :

1.     wprowadzenie  możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez

      ustanowionego pełnomocnika,

2.     wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, 

3.     odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania  wojskowego dokumentu osobistego,

4.     wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie  ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy,

5.     zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                     /-/lek. Wet. Ryszard Gałka

 

______________________________________________________________________________________ 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/90/2012 z dnia 5-10-2012r.


img044.pdf -

Apel KRUS o bezpieczne żniwa


skan_pismo_KRUS.jpg -

Poszukujemy lekarza do pracy w ośrodku gminnym.

SGZOZ w Lutocinie, powiat Żuromin zatrudni lekarza do pracy w POZ (preferowany pediatra, lekarz medycyny rodzinnej, internista). Wymiar pracy minimum ½ etatu, zapewnienie dowolnej formy zatrudnienia i dodatkowo zapewnione mieszkanie nad Ośrodkiem Zdrowia w Lutocinie.

 

Tel. 23 658 10 11- SGZOZ lub

23 658 10 01 – Urząd Gminy

23 658 10 02 - Urząd Gminy 

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie - III edycja


konkurs_KRUS.pdf - III edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutocin”


OBWIESZCZENIE_Studium_Uwarunkowan.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lutocin

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2012 rok


opinia_RIO_2012.pdf -

Zwrot akcyzy od zakupionego paliwa do celów rolniczych

W 2012 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT 
  (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 
  w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:

 • 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku do pobrania z adresu: 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego 

___________________________________________________________________________________ 

Wybory do Sejmu i Senatu RP ogłoszone na dzień 9 października 2011r. - Wizualizacja wyników

wyniki - wybory 2011

Informacja dotycząca Spisu Kontrolnego

Uprzejmie informujemy,

że zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 4 marca 2010r o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań
w dniach 1 - 11 lipca 2011 roku zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Celem spisu jest sprawdzenie kompletności  spisu realizowanego w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku oraz poprawności uzyskanych danych.

Spis kontrolny będzie realizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób dzwoniących prosimy
o ich weryfikację na infolini:
800 800 800 - bezpłatny numer dla połączeń stacjonarnych, lub
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych (płatny zgodnie
z cennikiem operatora)

___________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca wyboru kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku


wybory_lawnikow.pdf - Informacje wymagane od kandydatów na ławników

Informacja ws budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lutocinie
Informuję mieszkańców Gminy Lutocin
oraz wszystkich
zainteresowanych, że w latach 2009 – 2010 w Lutocinie przy ul. Sierpecka 14A realizowana będzie inwestycja p.n. „Rozwiązanie problemu degradacji środowiska w gminie Lutocin – budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji”.

Zadanie to będzie dofinansowane w zakresie 84,7 % kosztów kwalifikowanych (ok. 6.500.000 zł) przez Biuro Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


                                                                               Wójt Gminy


                                                                       (~) lek.wet. Ryszard Gałka
_________________________________________________________________________

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego

Wójt Gminy Lutocin

informuje o przeprowadzeniu naboru kandydatów na rachmistrza spisowego
w Narodowym Spisie Powszechnym 2011

Wymagania:
- wykształcenie: co najmniej średnie
- dyspozycyjność,
- komunikatywność.

Wymagane dane w zgłoszeniu:
- Imię i Nazwisko
- adres zamieszkania
- telefon kontaktowy
- wykształcenie

Termin zgłaszania ofert: do 20 grudnia 2010r. pok.nr 4, Urząd Gminy w Lutocine w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji w poniższym linku: 
http://www.stat.gov.pl/gus

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Przeradz Mały pow. 0,26ha


ogloszenie_przetarg_ustny.pdf -

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


ogloszenie-wykaz.pdf - działka niezabudowana 0,26ha - Przaradz Mały

Powszechny Spis Rolny 2010

                                                          POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 (PSR 2010)

Powszechny spis rolny to jedyne badanie, które dostarcza szczegółowych informacji o rolnictwie dla przekrojów terytorialnych mniejszych niż województwo, np. powiatów i gmin.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września – 31 października 2010 r., według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, który rozpoczął się 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Pozwoli on na określenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu rachmistrze spisowi zweryfikują istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdzą jego lokalizację. Przekażą również ulotki informacyjne o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w badaniu.

Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony był przy użyciu formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w bieżącym roku będzie przeprowadzony wyłącznie przy użyciu formularzy elektronicznych.


METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:


 • Od 1 września do 17 października br. samospis internetowy.

Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony formularz elektroniczny. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla każdego gospodarstwa rolnego zostaną już częściowo wypełnione dostępnymi danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się nieaktualne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.


 • Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu będzie możliwość samodzielnego spisania się metodą off-line. Polega ona na wypełnianiu „czystych” formularzy elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze będzie można pobrać na nośnikach elektronicznych w Urzędzie Gminy i Urzędzie Statystycznym w Warszawie.


 • Od 8 września do 31 października br. ankieterzy statystyczni będą realizować wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają spisu przez Internet. Ankieterzy są pracownikami urzędu statystycznego i dzwoniąc do respondentów będą zobowiązani podać swoje dane identyfikacyjne. Tożsamość ankieterów można w każdej chwili sprawdzić w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.


 • Od 8 września do 31 października br. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu i jednocześnie złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane na serwer znajdujący się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego.


Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły m.in.:


 • stanu na 30 czerwca 2010 r.

- działalności rolniczej,

- użytkowania gruntów,

- powierzchni zasiewów,

- pogłowia zwierząt gospodarskich,

- ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;


 • 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

- struktury dochodów gospodarstwa domowego,

- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,

- aktywności ekonomicznej,

- zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

 

Zgodnie z ustawą o PSR 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi:

- ścisłych,

- wyczerpujących,

- zgodnych z prawdą.

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).


Wszystkie dane zbierane podczas spisu objęte będą tajemnicą statystyczną - będą poufne i poddane szczególnej ochronie. Wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa w sposób bezpośredni i pośredni identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.


Od 1 września zostanie uruchomiona Infolinia dotycząca PSR 2010. Dzwoniąc z telefonów stacjonarnych należy wybrać numer 800 800 800 (połączenie bezpłatne), natomiast dzwoniąc z telefonów komórkowych należy wybrać numer (022) 44 44 777 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora).


Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych:

www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Lutocin

informuje o przeprowadzeniu naboru kandydatów na rachmistrza spisowego
w Powszechnym Spisie Rolnym 2010

Wymagania:
- wykształcenie średnie
- dyspozycyjność,
- komunikatywność.

Termin zgłaszania ofert: do 16 czerwca 2010r. pok.nr 4, Urząd Gminy w Lutocine

Więcej informacji w poniższej ulotce: 

Nabór rachmistrzów


Ulotka - nabór rachmistrzów -

Zaproszenie do składania ofert w ramach środków PPWOW w roku 2010

 

WÓJT GMINY LUTOCIN
Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu

Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania :

I. Zwiększenie dostępności do edukacji dla młodzieży oraz osób dorosłych.

II. Działania na rzecz młodzieży i osób starszych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Lutocin uzyskała dotację w wysokości 218 557,00 PLN, część tej dotacji tj. 46.665,80 PLN przeznacza w 2010 roku na realizację niżej określonych usług.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na kontynuację świadczenia wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej:

w ramach zadania I:

 • kurs nauki języka angielskiego dla młodzieży i osób dorosłych,

 • porady logopedyczne,

 • porady prawne,

 • porady psychologiczne

W ramach zadania II:

 • szkolenie w zakresie obsługi komputerów i internetu,

 • kawiarenka internetowa

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest przedłużeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lutocinie dnia 12 stycznia 2010 roku o godzinie 11.00


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 22 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin, sala nr 11 godz. 11.00

Wszystkie informacje związane z realizowanym programem są dostępne u Sekretarza Gminy pok. nr 6 w godzinach 8.00 – 15.00


Wszelkie niezbędne dokumenty są do pobrania w plikach:

Dokumentacja do realizacji działań PPWOW w 2010 roku:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
wzor_oferty.pdf - wzor_sprawozdania.pdf - wzor_umowy.pdf -

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Uwaga!

od dnia 22-23 oraz 28-30 grudnia 2009 roku będzie zwracana pozostała
część akcyzy od wykorzystanego paliwa rolniczego.
Prosimy zgłaszać się do kasy Urzędu Gminy z dowodem osobistym
w godzinach 8.00 - 15.00
___________________________________________________________________________________________________

Zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i wiekogabarytowych


 W dniu 29 czerwca 2009 r. na terenie gminy Lutocin przeprowadzono bezpłatną zbiórkę odpadów elektrycznych, elektronicznych oraz wielkogabarytowych dla mieszkańców naszej gminy.

Efekty zbiórki to:
  1. zebrano 2220kg odpadów elektrycznych, elektronicznych itp.,
  2. zebrano 2m3 odpadów wielkogabarytowych.
Odpady przekazano uprawnionemu odbiorcy do odzyku i utylizacji.

Następna akcja zbierania ww. odpadów za rok.
__________________________________________________________________________________________________

Statystyki i Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wybory w gminie Lutocin - strona PKW

Informacja ws Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Podstawowe dane dotyczące przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Lutocin:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

WÓJT GMINY LUTOCIN
Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu

Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania :


1. Zwiększenie dostępności do edukacji dla młodzieży oraz osób dorosłych.

2. Działania na rzecz młodzieży i osób starszych.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Lutocin uzyskała dotację w wysokości 218 557,00 PLN, część tej dotacji tj. 145 705,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.


 1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.


Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest przedłużeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lutocinie dnia 12 marca 2009 roku o godzinie 11.00


Wszystkie informacje związane z realizowanym programem sa dostępne w poniższych plikach:

najnowsza Sesja Rady Gminy Lutocin

http://lutocin.i-gmina.pl/rada

... cd informacji nt suszy

_____________________________________________________________________________________________________

Komisja ds klęsk żywiołowych zakończyła prace związane z szacowaniem strat spowodowanych przez suszę w gminie Lutocin.
Protokoły zostały przekazane:
1 egz. do Wojewody Mazowieckiego celem wystawienia opinii niezbędnych do uzyskania kredytu proferencyjnego,
2 egz. przekazano ośrodkom pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania poszkodowanych w celu udzielenia planowanej pomocy socjalnej.

____________________________________________________________________________________________________

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin - 25 września 2008r.

Program sesji

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej w gminie Lutocin

Wyniki konkursu na usługi integracji społecznej w gminie Lutocin
Ogłoszenie o wynikach konkursu -

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Lutocin uzyskała dotację w wysokości 218 557,00 PLN, część tej dotacji tj. 72 852,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.


Wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka (zwany dalej Zamawiającym)   zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych w załączniku


Zaproszenie - wzór umowy i sprawozdania -

Informacja nt. suszyW dniu  11 lipca 2008r.  Wojewoda Mazowiecki powołał Terenową Komisję ds. szacowania szkód powstałych w wyniku klęski suszy na terenie gminy Lutocin.

Komisja będzie przyjmowała wnioski od poszkodowanych rolników do dnia 18 lipca 2008 roku. Po tym terminie Komisja rozpocznie przegląd upraw określonych we wnioskach w terenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamianyWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Sprzedaz bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej
ogłoszenie -

XV Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 czerwca 2008r.

http://lutocin.i-gmina.pl/rada/edit/yes

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Sprzedaz bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej
wykaz_n1.pdf - niezabudowanych

Zarzadzenie ws. dnia 2 maja 2008r.

Wójt Gminy Lutocin zarządzeniem nr 10 z dnia 21 kwietnia 2008 r. określił dzień 2 maja 2008r. tj. piątek dniem wolnym od pracy dla Urządu Gminy w Lutocinie.

XII Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 marca 2008r.

http://lutocin.i-gmina.pl/rada/edit/yes

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Od dnia 3 marca 2008 roku można składać wnioski (na dotychczasowych drukach) o zwrot akcyzy (0,85zł) od każdego z 86l paliwa zakupionego na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwie rolnika. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2008r.

Wyniki wyborów do Senatu RP w gminie Lutocin

data publikacji 2007.11.06 15:35, autor: administrator portalu

Wyniki wyborów do Senatu RP w gminie Lutocin Wybory 2007

więcej...

Informacja dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych w związku ze stwierdzeniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii

data publikacji 2007.10.22 09:40, autor: administrator portalu

Informacja dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych w związku ze stwierdzeniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii

więcej...

Gospodarka odpadami stałymi

data publikacji 2007.10.22 09:39, autor: administrator portalu

Gospodarka odpadami stałymi

więcej...

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

data publikacji 2007.10.22 09:34, autor: administrator portalu

Informacje nt. terminów i dokumentów niezbędnych do otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa (ON) wykorzystywanego na cele rolnicze w 2007r.
- Ogłoszenie o warunkach i terminach otrzymania zwroty części podatku akcyzowego w 2007r.

więcej...

Wykaz umorzeń w podatkach za 2006r.

data publikacji 2007.10.22 09:33, autor: administrator portalu

Lista imienna osób i firm którym umorzono zobowiązania podatkowe w 2006r.

więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy rz.Chraponianki

data publikacji 2007.10.22 09:27, autor: administrator portalu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – przebudowa rzeki Chraponianki
Wniosek na przebudowę Chraponianki

więcej...