Sprawy rolnictwa, ochrony środowiska oraz podatków i opłat lokalnych.

Sprawy produkcji roślinnej i zwierzęcej, współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i Izbami Rolniczymi. Ochrona środowiska tj. ziemi wód i powietrza, sprawy wycinki drzew i krzewów, nadzór nad zadrzeianiem i zalesianiem. Wymiar podatków lokalnych, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa, zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Rejestracja ulg i zwolnień podatkowych. Sprawy odroczeń i umorzeń w podatkach. Ewidencja członków Izb Rolniczych. Ewidencja, wymiar i księgowość podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłat lokalnych i za gospodarowanie odpadami

Prowadzący: podinsp. Wioletta Szczesiak i insp. Sławomir Sobolewski

kontakt: podatki@lutocin.i-gmina.pl

___________________________________________________________________________________________________ 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


KARTY_INFORMACYJNE_-_wycinka_drzew.pdf -