Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin


BDK.6721.1.2019.pdf - Uchwala_IV_20_2018_zalaczniki.pdf - Wniosek_przystapienie_mpzp_1.docx - wniesienie uwag do mpzp

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 na 2019 rok w powiecie i lokalach gminnych


Harmonogram_i_zakres_npp_i_npo_w_2019_roku.docx -

Rusza program czyste powietrze - warunki udziału i wnioski

Program czyste powietrze - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie

podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej - nabór osób

todo

Projekt "Włącz swoją szansę"

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI

todo

Gmina Lutocin jest beneficjentem ww. projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 na 2018 rok w lokalach gminnych


Pomoc_prawna_-_harmonogram.pdf -

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie w 2017 roku.


npp-bip_17.docx -

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 396/7 w m. Chromakowo


Ogloszenie.pdf -

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 396/7 w m. Chromakowo


GKM.6840.2.2016.pdf -

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 364/4 w m. Chromakowo


Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_na_sprzedaz_dzialki.pdf -

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 364/4 w m. Chromakowo


Ogloszenie.pdf -

Z dniem 1.01.2016 roku POWIAT ŻUROMINSKI realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni z ORA w Płocku i OIRP w Olsztynie.


harm.doc - Harmonogram pracy nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

Awarie i wyłączenia energii elektrycznej

wyłączenia planowane
wyłączenia bieżące

KONSULTACJE SPOŁECZNE - WPŁYWAJ AKTYWNIE NA ROZWÓJ GMINY OPRACUJ Z NAMI LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2014- 2020!!!


PLAKAT_SPOTKANIE_LUTOCIN.docx -

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - LDG w Ciechanowie zaprasza:

todo

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie


KRUS.pdf - dla rolników i sołtysów - termin zgłoszeń do 10 maja b.r.

Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - GKM.6840.1.2014


img395.pdf -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS KART INFORMACYJNYCH SPRAW PROWADZONYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Poniższe odnośniki kierują użytkownika z BIP'u do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów (od A do I).

Karta typu A:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24930&type=A

Karta typu B:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24930&type=B

Karta tybu G:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=24930&type=G

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

MODR Poświętne