Zastępca Kierownika USC oraz sprawy ewidencji ludności

Wydawanie dowodów osobistych, poświadczeń zameldowania, rejestry wyborców, meldunki, Rejestracja urodzeń, ślubów i zgonów. Prowadzenie akt USC.

Kierownik: insp.Katarzyna Kotarska:

kontakt: ewid.ludnosci@lutocin.i-gmina.pl

__________________________________________________________________________________________________