Budowa trzech obiektów do chowu brojlera kurzego, o obsadzie w każdym z 3 budynków wynoszącej po 39930 sztuk brojlera łącznie 476,16 DJP na dz. nr 584/9 i 584/10 w m. Lutocin


BDK.6220.33.2016.jpg - BDK.6220.33.2016.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa 4 kurników dla 40000 sztuk brojlera kurzego każdy (łącznie 160.000 sztuk) na dz. nr 258 w m. Swojęcin.


BDK.6220.32.2016.jpg - BDK.6220.32.2016.2017.jpg - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 1000 sztuk tuczników w m. Lutocin dz. nr 128. Obsada po wybudowaniu chlewni wyniesie 1500 sztuk tuczników.


BDK.6220.31.2016.jpg - BDK.6220.31.2017_zakonczenie.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników (280DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 6 silosów na dz. nr 467 i 468 w m. Chromakowo


BDK.6220.30.2016.jpg - BDK.6220.30.2016.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa czterech chlewni w systemie rusztowym każda dla 1000 sztuk tucznika wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr 586/1 w m.Lutocin


BDK.6220.26.2016.jpg -

Budowa 3 kurników dla 39.000 sztuk brojlerów każdy w m. Lutocin dz. nr 482/1 i 482/2


BDK.6220.25.20160001.jpg - BDK.6220.25.2016.2017.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda w m. Chromakowo dz. nr 513 i 514


BDK.6220.25.2016.jpg -

Rozbudowa chlewni 1000 sztuk tuczników do obsady 2000 sztuk w m. Przeradz Wielki dz. nr 41


BDK.6220.24.2016..jpg -

Budowa 2 kurników o obsadzie 42500 sztuk każdy w systemie chowu ściołowego na dz. nr 301 w m. Pietrzyk


BDK.6220.23.jpg -

Budowa chlewni dla 1200 sztuk tuczników na dz. nr 253/2 w m. Boguszeiwec - obsada łączna po wybudowaniu wyniesie 302,40DJP


BDK.6220.22.jpg -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda (560DJP) w m. Przeradz Mały dz. nr 318


BDK.6220.21.jpg - BDK.6620.21.2016.2017.jpg - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Budowa trzech chlewni o obsadzie 1950 sztuk każda na dz. nr 182/1,182/2,182/3 i 182/4 w m.Swojęcin


BDK.6220.20.2016.jpg -

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tucznika wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz.nr 254/6 w m.Swojęcin. Łączna obsada w gospodarstwie wyniesie 400DJP.


BDK.6220.19.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni dla 2000 sztuk tucznika każda i zmiana sposobu użytkowania obiektu 1200 sztuk na 2000 sztuk tucznika w m. Siemcichy dz. nr 536/2, 536/3, 536/4 536/5. - Łączna obsada 6000 sztuk.


BDK.6220.18.2016.pdf -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 1200 sztuk tuczników każda - łącznie 336DJP na dz. nr 42/2 w m. Seroki


BDK.6220.17.2016.pdf -

Budowa 3 kurników dla 120.000 sztuk brojlerów w m. Dębówka dz. nr 165/1


BDK.6220.11.2016.jpg -

Budowa chlewni dla 1950 sztuk tucznika w m. Obręb dz. nr 313


BDK.6220.10.2016.jpg -

Budowa 2 chlewni dla 1350 sztuk tucznika każda w m. Zimolza dz. nr 427.


BDK.6220.9.2016.jpg -

Budowa kurnika dla 40000 sztuk niosek na dz. nr 268 w m. Swojęcin. Łączna obsada wyniesie 200 DJP.


Zawiadomienie_BDK.6220.39.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 1000 sztuk tuczników 140DJP na dz. nr 37/2 w m.Dębówka


BDK.6220.4.2016.jpg -

Budowa chlewni dla 900 sztuk tucznika i 900 sztuk warchlaka w m.Obręb dz. nr 149 - łącznie 189DJP


Zawiadomienie_BDK.6220.24.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 1500 sztuk tucznika w m.Obręb dz. nr 302


Zawiadomienie_BDK.6220.1.2016.pdf -

Budowa 2 chlewni o obsadzie 2000 sztuk każda (560DJP) w m. Obręb dz. nr 38/2


Zawiadomienie_BDK.6220.8.20160001.jpg -

Budowa chlewni dla 1700 sztuk tuczników w m. Swojęcin dz. nr 90 i 92


Zawiadomienie_BDK.6220.7.2016.pdf -

Budowa chlewni dla 2000 sztuk tuczników 280 DJP w m. Felcyn dz. nr 245.


Zawiadomienie_BDK.6220.6.2016.pdf -

Budowa trzech obiektóe inwentarskich dla brojlera indyczego w ilości 39000 sztuk (13000 sztuk w każdym) łącznie 936 DJP - dz. nr 524/1,524/2,524/3 i 524/4 w m. Jonne


Zawiadomienie_BDK.6220.5.2015.pdf -

Budowa chlewni dla 1600 sztuk tuczników w m. Obręb dz. nr 36


BDK.6220.3.2016.jpg -

Budowa chlewni o obsadzie 1000 sztuk tucznika w m.Szoniec dz. nr 81 (łączna obsada po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 252 DJP)


BDK.6220.2.2016.jpg -