Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lutocin

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2007 roku o godz. 9.00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lutocin.
Tematem posiedzenia są:
1. Omówienie zakresu spraw i porządku dziennego,
2. Zaopiniowanie uchwała w sprawach:
    - uchwalenia Programu Ochrony Środowiska,
    - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      dla części miejscowości: Lutocin, Seroki, Parlin, Mojnowo, Chromakowo, Swojęcin,
      Obręb, Przeradz Wielki, Jonne,
    - przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
      przestrzennego gminy Lutocin,
    - zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców zaopatrywanych
      przez ŻZK w Żurominie,
    - zmian uchwały III/18/2006 dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
      Społecznych,
    - zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
3. Wolne wnioski i zapytania

KOMISJA REWIZYJNA

Alina Czesława Klonowska - Przewodniczący
Józef Górski
Bogusław Rybka

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Grzegorz Krzysztof Gałka - Przewodniczący
Mariusz Szatkowski
Albin Durzyński
Jerzy Ankiewicz

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

Józef Górski - Przewodniczący
Sławomir Roman Makowski
Józef Kluskiewicz
Stanisław Kowalski

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I ZAOPATRZENIA

Piotr Kwiatkowski - Przewodniczący
Krzysztof Stanisław Olszewski
Jan Zenon Budzich
Roman Jackowski