Budżet i finanse

Referat budżetu i finansów

Skarbnik – Jutyna Dobiesz

Księgowa - Sylwia Borowska

Księgowa – Halina Rokita

Sprawy:
budżet, inwestycje księgowości i finanse gminy oraz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.

Kontakt:
skarbnik@lutocin.i-gmina.pl

___________________________________________________________________________________________________