Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lutocinie


Ogloszenie_o_konkursie.pdf -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swojęcinie


Ogloszenie_o_konkursie.pdf -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - do spraw prowadzenia kasy


Nabor_na_stanowisko_Kasy.pdf -

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. prowadzenia kasy w Urzędzie Gminy


Ogloszenie.pdf -

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kasy


Informacja_o_wyniku_naboru.pdf -

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej


Informacja_o_wyniku_naboru.jpg -

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - do spraw budżetowo-księgowych w oświacie


Ogloszenie_o_naborze_na_stanowisko_do_spraw_budzetowo_ksiegowych_w_oswiacie..pdf -

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Skarbnika Gminy


infomacja_o_wyniku_naboru.pdf -

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym urzędnicze stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy w Lutocinie


Zarzadzenie_23_2016.pdf -