Umorzenia w 2008r.

                                            WYKAZ UMORZEŃ W 2008 ROKU

Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 14, pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Lutocin podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 r. w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500,00 zł.

1.Jasińska Aneta - 520,88zł + 96,00zł% - względy ekonomiczne
 2. Oryl Grzegorz - 2309,10zł + 6265,00zł% - względy ekonomiczne (częściowa zapłata neleżności)
3. PHU Rolpax Grażyna Wieczorkowska - 908,00zł - względy ekonomiczne