FIN.271.1.6.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa dachu dwuspadowego bez poddasza użytkowego na obiekcie Zespołu Szkół w Lutocinie


Zapytanie_ofertowe_na_dokumentacje_kosztorysowa_-_Lutocin.pdf - Zal_nr_1_-_Formularz_Oferty.docx - Zal_nr_2_-_Oswiadczenie.doc - Zal_nr_3_-_Wzor_umowy.pdf - Zal_nr_4_-_MPZP_ZS_Lutocin.pdf - Informacja_o_wyborze_oferty_szkola_Lutocin.pdf -

FIN.271.1.3.2018 - Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa pospółki żwirowej do bieżącej konserwacji dróg gminnych"


Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_zwiru.pdf - Zal_nr_1_-_Formularz_Oferty.docx - Zal_nr_2_-_Oswiadczenie.doc - Zal_nr_3_-_Wzor_umowy.pdf - Informacja_o_wyborze_oferty.pdf -

FIN.271.1.1.2018 - Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Zespół Szkół w Lutocinie"


Zapytanie_ofertowe_na_dokumentacje_projektowo-kosztorysowa_-_Lutocin.pdf - Zal_nr_1_-_Formularz_Oferty.docx - Zal_nr_2_-_Oswiadczenie.doc - Zal_nr_3_-_Wzor_umowy.pdf - Informacja_o_wyborze_oferty.pdf -

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


MPZP_ZS_Lutocin.pdf -

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018


Plan_postepowan__na_rok_2018.pdf -