Rok 2007

Przetarg na dowóz dzieci do i ze szkół w gminie Lutocin Nr 432-6/07

2007.08.10 18:57,autor: administrator portalu

CPV 60.11.31.00-4 czas trwania zamówienia: od 09-09-2007r. do 21-06-2008r. wadium: 1550 pln kryterium – cena 100% termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20-08-2007r. godz.10.00 miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Lutocinie pok. nr 6.

powrót..